Breadcrumbs

Home Třídy informují 2. A Akce třídy II. A Den otevřených dveří - hodnocení

Právě připojeni - hostů: 6 

Den otevřených dveří - hodnocení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 27 Březen 2018 06:37

Den otevřených dveří splnil v naší třídě svůj účel. Již před začátkem vyučování se na chodbě u tříd prvního stupně scházeli rodiče i prarodiče dětí. Využili pozvání účastnit se výuky ve třídě svých ratolestí. Zahájením celého dne bylo před zvoněním zpívání u klavíru, které je již pravidelným zpestřením od začátku školního roku. Rodiče přihlíželi a podle jejich slov, bylo společné zpívání příjemným překvapením. Poté se každý odebral do své třídy a mohla začít každodenní výuka.

 

Naši třídu rodiče navštěvovali průběžně během celého dopoledne. Přisedli s námi do ranního kruhu, ve kterém dodržujeme třídní rituály jako je pozdrav, vyprávění zážitků z předešlého dne nebo oslavy jmenin a narozenin. Následoval ranní dopis, ve kterém se žáci dozvěděli informace na daný den. Začaly učební aktivity matematiky a českého jazyka se společným zadáním. Po nich přišla na řadu centra aktivit. Že jsou u dětí velmi oblíbená, se rodiče mohli ihned přesvědčit. Jsou rozdělená na matematiku, pokusy -  objevy, čtení - psaní a ateliér. Jedná se o integrovanou tematickou výuku, kdy ve stejný čas žáci pracují na různých činnostech v různých centrech. Zaměření v tomto období jsou Velikonoce. V ateliéru pracovaly i maminky a tvořily ovečku ochotně a s nadšením stejně jako děti. Dostatek času měly i na to nahlédnout do ostatních center, ve kterých práce nebyla jednoduchá a obnášela soustředění a kolektivní souhru. Po nich byly svědky závěrečného, velmi upřímného hodnocení.

 

A co na tento den zúčastnění rodiče ?

Dne 21.3. 2018 jsem v rámci akce Den otevřených dveří v Základní škole Hazlov navštívila hodinu Centra aktivit ve druhé třídě. Při této hodině pracovaly děti rozdělené do čtyř skupin, z nichž každá se věnovala jiné činnosti. Paní učitelka nám vysvětlila systém práce dětí  (vystřídání v jednotlivých skupinách v průběhu dvou týdnů ) i jejich role (mluvčí, tišič skupiny apod.) My rodiče (případně prarodiče ) jsme vytvořili pátou skupinu, která se, stejně jako děti ve skupině Ateliér, zabývala výrobou velikonoční dekorace. Rodiče ale samozřejmě dostali prostor i k pozorování práce dětí v jednotlivých centrech a hlavně jejich hodnocení práce vlastní i spolužáků.

Celá hodina byla výborně připravena, děti dostaly pestré a nápadité úkoly, při nichž i činnosti jako počítání v matematice nebo správné seskupování slov v českém jazyce byly zpestřeny možností celkový výtvor vyzdobit.

Líbilo se mi , že děti dostaly možnost projevit svůj názor na jednotlivé úkoly ( jejich náročnost i zábavnost ) i atmosféru při plnění úkolů. Oceňuji, že při takových hodinách se děti učí i vzájemné spolupráce a schopnosti ohodnotit práci svou i druhých. Myslím, že výuka touto formou je náročnější pro pedagogy, dětem však přináší přidanou hodnotu rozvojem jejich sociálních a komunikačních dovedností.   J. Katinová

 

Den otevřených dveří ve druhé třídě se mi moc líbil. Zaujaly mě centra aktivit, kde byla připravená práce i pro rodiče. Hodina byla vedená zábavnou formou a žáky velice bavila. Organizace hodiny byla plynulá a žáci byli dobře připraveni. Velice zajímavý byl závěr hodiny, ve které probíhalo hodnocení výrobků a úkolů, na kterém se podíleli žáci 2.třídy. Jsem spokojená s přístupem a jednáním učitelek k jejich žákům a také jejich hezky vyzdobenou třídou. I. Jandová

 

S výukou druhé třídy jsem spokojený, protože je spokojená i naše dcera. Hned bych se rád vrátil do školy. Líbila se mi ranní hodina.  M. Peka

 

Moje návštěva 2. třídy ve středu 21.3. 2018 při Dnu otevřených dveří.

Velice mile na mě zapůsobilo, že všechny děti se sejdou u klavíru a zpívají :-). Výuka formou ZAČÍT SPOLU je skvělá, hlavně ranní kruh, kdy mají možnost dětičky společně si popovídat i s kantory a ne sedět v lavicích tak, jako to bylo za mých mladých let :-). Dále se mi moc líbí centrum aktivit, kdy děcka musí spolupracovat a zároveň se tak učí pro jejich další vývoj a život. Syn Adrian Látka měl nesmírnou radost, že jsem za ním do školy mohla přijít, každý den mi to neustále připomínal, že nesmím zapomenout na středu. Byla jsem také za druhým synem v 6.A., bohužel byla jsem tam jako jediný rodič, což mě hodně mrzelo a i na dětech bylo vidět, že je jim to líto, že právě jejich rodiče nejsou přítomní.  I. Látková

 

Výuka metodou ,, ZAČÍT SPOLU ´´ se z mého pohledu zdá velice přínosná. Není to metoda jakou zná většina lidí ze škol, ale je to taková kamarádská výuka. Děti dostávají minimální počet domácích úkolů, tak nemusí trávit veškerý svůj volný čas psaním a učením (z důvodu že musí ). Mají čas na svoje aktivity. Ve třídě netráví vyučovací hodiny jen v lavici, ale mají volnost. Výuka je prováděna zábavnou formou a formou hry. V centrech se zase děti učí spolupracovat, komunikovat mezi sebou a učí se samostatnosti. Hodnotí nejen svou práci ale i práci kolektivu. Za tuto výuku jsem velice ráda. Je to taková výuka ve smyslu ,,ŠKOLA HROU ´´. B. Rašková Vaněčková

 

Den otevřených dveří u mého Pavlíka ve druhé třídě, se mi moc líbil. Líbilo se mi tam všechno. Pavlík chodí do školy rád, i když se tam musí učit. Líbí se mi, že se ve třídě hodně mluví o všem a když jim něco nejde všichni si pomáhají. Děti nejsou zatěžovány úkoly jen, když je to u někoho nutné. Mají zajímavě vyzdobenou třídu, kdo má jaké úspěchy nebo kde byly na výletech. Také kdo má kdy narozeniny a na sluníčka hodnotí kolíky na prádlo, jak se jim líbil den ve škole. Ráno děti také zpívaly u klavíru, to bylo moc hezké. L. Ježková

 

Den otevřených dveří ve druhé třídě se povedl. Líbilo se mi celé vyučování a jak si děti dovedou vzájemně poradit. Jára je ve třídě spokojený. Je tam příjemné prostředí a hezky vyzdobená třída. Moc se mi líbilo, jak se sešly všechny děti u klavíru a po ránu si zazpívaly. V. Kafková

 

Děkujeme všem kdo se mohl v tento den zúčastnit, ale i těm, kteří nás navštívili během roku. Rodiče vědí, že mohou za námi kdykoliv. Babičce Danka Jurdy děkujeme obzvlášť. Učila se s námi celé dopoledne a prý se jí u nás moc líbilo.  L+ V

 

Fotografie

 

 

 

Aktualizováno Středa, 28 Březen 2018 10:21
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)