Breadcrumbs

Home ŠVP Školní vzdělávací program

Právě připojeni - hostů: 54 

Školní vzdělávací program PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 04 Leden 2014 16:57

Obsah Školního vzdělávacího programu - ZV - Mravenec

platnost od 01.09.2013

Charakteristika školy

Údajo o škole_dodatek_01_09_2015

Údaje o škole_dodatek_01_09_2016

 

Evaluace a autoevaluace školy

 

Plán autoevaluace školy

Plán autoevaluace_dodatek_01_09_2016

 

Charakteristika ŠVP a začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP_dodatek_01_09_2015

Charakteristika ŠVP_dodatek_01_09_2016

 

Učební plány

Učební plány_dodatek_01_09_2015

Učební plán_01_09_2016

 

Hodnocení žáků

Hodnocení žáků_01_09_2016

 

Charakteristika vzděl.oblasti Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk

Český jazyk - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk

Anglický jazyk - učivo

Konverzace v AJ - učivo

Německý jazyk - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Matematika a její aplikace

Matematika - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Informační a komunikační technologie

Základy práce s počítačem + Informatika - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a jeho svět

Prvouka + Přírodověda + Vlastivěda - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a společnost

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a společ._dodatek_01_09_2015

Dějepis - učivo

Občanská výchova - učivo

Občanská výchova - učivo_dodatek_01_09_2015

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a příroda

Fyzika - učivo

Chemie - učivo

Přírodopis - učivo

Zeměpis - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Umění a kultura

Hudební výchova - učivo

Výtvarná výchova - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví - učivo

Tělesná výchova - učivo

Charakteristika vzděl.oblasti Člověk a svět práce

Svět práce - učivo

Charakteristika předmětu Sportovní hry

Sportovní hry - učivo

Aktualizováno Středa, 01 Únor 2017 10:31
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)